La Junta

La Junta Directiva de Joventuts Musicals de Maó està formada actualment per:

  • President:  Lluís Sintes Mercadal
  • Vicepresidenta:  Mª Eulàlia Olives Casteyó
  • Tresorer:  José Vilafranca Manguán
  • Vocal:  Joan Vicent Vañó Mataix
  • Vocal:  Margarita Mercadal Mercadal
  • Vocal:  Carme Teixidor Lozano