La Junta

La Junta Directiva de Joventuts Musicals de Maó està formada actualment per:

  • President:  Lluís Sintes Mercadal
  • Vicepresidenta:  Mª Eulàlia Olives Casteyó
  • Vicepresident:  Oliver Vinent Tudurí
  • Tresorer:  José Vilafranca Manguán
  • Secretària:  Llucia Palliser Santana
  • Vocal:  Margarita Mercadal Mercadal
  • Vocal:  Carmen Teixidor Lozano