La Junta

La Junta Directiva de Joventuts Musicals de Maó està formada actualment per:

  • Presidenta:  Júlia Pascual Cardona
  • Vicepresidenta:  Mª Eulàlia Olives Casteyó
  • Tresorer:  Alberto Navarro Herrera
  • Vocal:  Margarita Mercadal Mercadal
  • Vocal:  Carme Teixidor Lozano
  • Vocal:   Georgina Masanés Pons
  • Vocal:   Xavier Martín Martínez