Projecte 4 Cordes

 El projecte 4 Cordes té com a finalitat oferir nous recursos per abordar les realitats de l’entorn de fiets i fietes en edat escolar per mitjà de l’aprenentatge artístic, contribuint així al desenvolupament de competències socials, comunicatives i relacionals dels infants i de les seves famílies. Per mitjà de la pràctica instrumental (violí i violoncel) com a motor creatiu, es potencien valors com el respecte i la tolerància, l’autonomia i la interdependència així com el compromís i el treball en equip, fomentant una cultura del mèrit i l’esforç.  El fet de formar un conjunt instrumental a l’escola de primària és una manera clara de fomentar la democratització a la pràctica artística, contribuint a crear vincles i oportunitats de participació activa entre ciutadans amb bagatges diversos.

4 Cordes a Maó

El projecte que impulsa JJMM de Maó, patrocinat per l’Ajuntament de Maó, consisteix en realitzar classes de conjunt instrumental (violí i violoncel), en hores lectives, a alumnes de  3er, 4rt, 5è i 6è de primària al CEIP Antoni Juan Alemany de Maó.

La gran majoria d’alumnes del CEIP Antoni Juan Alemany pertanyen a famílies amb un nivell social, econòmic i cultural mig-baix. Hi ha molts immigrants procedents de la Península i d’altres països; del Magreb, de Sud-Amèrica, de l’est d’Europa …  el centre compta amb molt pocs alumnes de procedència menorquina. En aquest sentit, hem d’entendre i reconèixer que projectes com el que  presentem, actuen com a element clau que, d’una banda, ens ajuden a comprendre l’art i els seus processos i, de l’altra, generen sinèrgies que ajuden al canvi social i a la cohesió.  Els beneficiaris d’aquest projecte són:

  • Els alumnes de primària, però també el propi centre educatiu, ja que aquest projecte passa a formar part del seu Projecte Educatiu de Centre, distingint-se en positiu d’altres escoles del seu entorn i afavorint la imatge que el propi centre genera.
  • L´escola municipal de música, que serà l’espai de benvinguda dels/les participants que vulguin continuar amb l’educació artística més enllà del projecte.
  • El municipi, que obtindrà resultats artístics i socials a partir d’un treball creatiu, participatiu i d’implicació amb fiets i fietes, joves i famílies.
  • Altres entitats culturals i socials del municipi que treballin col·laborativament amb el projecte.

CEIP Antoni Juan Alemany

El CEIP Antoni Juan Alemany és un centre que es troba ubicat al mig de dos barris antics, el Carme i Andrea Doria, concretament al carrer Santa Eulàlia, 89 de Maó.
És una escola plena de color i de vida, amb la intenció clara d’educar els/les alumnes en el respecte cap a la pluralitat lingüística i cultural, així com formar-­los cap a un esperit crític i reflexiu.  Aquesta mena de projectes, com el que aquí mostrem, ens faciliten aquesta tasca en ser una eina magnífica per unificar esforços i oferir a la Comunitat Educativa la possibilitat d’accedir al món i a la pràctica musical i tot allò que influeix i beneficia aquest aprenentatge en l’alumne.

Professors del projecte

Els professors de violí i violoncel del Projecte 4 Cordes són músics professionals amb una àmplia trajectòria artística i docent i comptaran amb el suport a l’aula del professor de música del CEIP Antoni Juan Alemany.


   • Violí: Violant Menorca i Pau Gomila
   • Violoncel: Pere Pelegrí
   • Professor de música: Nico Barceló
Col·labora amb el nostre projecte!
Fes donació o préstec d’un instrument:
Si tens un violí o un violoncel guardat en un armari de casa, pots col·laborar amb el projecte fent-ne donació o préstec, preferentment instruments de mida ¼, ½ o ¾.  Els instruments són per tocar-los!

Fes una aportació econòmica:
Amb la teva aportació podrem comprar i llogar més instruments, però també hi ha altres despeses associades al projecte:  reparacions dels instruments, cordes noves, resina, corretges per als violoncels …
Tot amb l’objectiu de donar continuïtat al projecte i fer-lo obert a tots aquells que us hi volgueu sentir implicats.  D’aquesta manera et convertiràs en Amic/Amiga del Projecte 4 Cordes de JJMM de Maó i rebràs informació de les activitats que es duran a terme durant els curs, així com dels progressos dels alumnes a qui ajudes amb la teva col·laboració.