El mirar de la maja


05/07 - 21 h  (Claustre de Sant Francesc)
Marta Rodrigo, soprano / Emili Brugalla, piano / Antonio Trigueros, rapsoda

Cicle de tonadilles escèniques d'amor i amorosia mixturades amb instants de recitatius que ens apropen als costums de l'Espanya dels segles XVIII i XIX.  Homenatge a Granados.